خانه پژوهش های دینی شفق

۲۱ مطلب با موضوع «نسیم حیات» ثبت شده است

یازدهمین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی

شفق | پنجشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶ ب.ظ

یازدهمین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی چهارشنبه 94/11/28 در محل دفتر خانه پژوهش های دینی شفق برگزار شد.


در این جلسه آقای پایین محلی به بررسی چهار مقاله ی نخست جلد اول کتاب "آیینه جادو" ، مجموعه مقالات شهید آوینی پرداخت.


مقالات مورد بررسی عبارتند از:


1- جذابیت در سینما

2- مونتاژ به مثابه معماری سینما

3- آیینه جادو

4- قاب تصویر و زبان سینما

دانلود صوت جلسه یازدهم


 • شفق

دهمین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی

شفق | چهارشنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۵۹ ب.ظ

دهمین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی چهارشنبه 94/10/16 در محل دفتر خانه پژوهش های دینی شفق برگزار شد.


در این جلسه آقای پایین محلی پس از توضیحی اجمالی در خصوص کتاب های [آیینه جادو جلدهای 1 و 2 و 3] به بررسی نخستین مقاله ی جلد اول کتاب "آیینه جادو" ، مجموعه مقالات شهید آوینی پرداخت.
آیینه جادو جلد1دانلود صوت جلسه دهم
 • شفق

نهمین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی

شفق | پنجشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۳۴ ب.ظ

نهمین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی چهارشنبه 94/9/25 در محل دفتر خانه پژوهش های دینی شفق برگزار شد.


در این جلسه آقای پایین محلی ابتدا مروری بر مقالات جلسه قبل داشتند و سپس به بررسی سه مقاله ی دیگر کتاب "رستاخیز جان" ، مجموعه مقالات شهید آوینی پرداخت.


عناوین سه نوشته مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از:


11- انفجار اطلاعات

12- آیا تئاتر زنده می ماند؟

13-منشور تجدید عهد هنر
دانلود صوت جلسه نهم

 • شفق

هشتمین جلسه دور جدید سیرمطالعاتی شهید آوینی

شفق | پنجشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۱۲ ب.ظ

هشتمین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی چهارشنبه 94/9/18 در محل دفتر خانه پژوهش های دینی شفق برگزار شد.


در این جلسه آقای پایین محلی ابتدا مروری بر مقالات جلسه قبل داشتند و سپس به بررسی دو مقاله ی دیگر کتاب "رستاخیز جان" ، مجموعه مقالات شهید آوینی پرداخت.


عناوین دو نوشته مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از:


9- ویدیو در برابر رستاخیز تاریخی انسان

10- تکرار مکررات

دانلود صوت جلسه هشتم
 • شفق

هفتمین جلسه دور جدید سیرمطالعاتی شهید آوینی

شفق | پنجشنبه, ۵ آذر ۱۳۹۴، ۰۲:۰۵ ب.ظ

هفتمین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی چهارشنبه 94/9/4 در محل دفتر خانه پژوهش های دینی شفق برگزار شد.


در این جلسه آقای پایین محلی ابتدا مروری بر مقالات جلسه قبل داشتند و سپس به بررسی سه مقاله ی دیگر کتاب "رستاخیز جان" ، مجموعه مقالات شهید آوینی پرداخت.


عناوین سه نوشته مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از:


6- یادداشتی ناتمام در باب هویت و حقیقت انسان

7- چرا روشن فکران مورد اتهام هستند؟

8- فرهنگ یا فرهنگ توسعه؟
دانلود صوت جلسه هفتم
 • شفق

ششمین جلسه دور جدید سیرمطالعاتی شهید آوینی

شفق | پنجشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۴۷ ق.ظ

ششمین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی چهارشنبه 94/8/27 در محل دفتر خانه پژوهش های دینی شفق برگزار شد.


در این جلسه آقای پایین محلی ابتدا مروری بر دو مقاله جلسه قبل داشتند و سپس به بررسی سه مقاله ی دیگر کتاب "رستاخیز جان" ، مجموعه مقالات شهید آوینی پرداخت.


عناوین سه نوشته مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از:


3- آزادی قلم

4- رستاخیز جسم و رستاخیز جان

5- زبان و فضادانلود صوت جلسه ششم


 • شفق

پنجمین جلسه دور جدید سیرمطالعاتی شهید آوینی

شفق | پنجشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۳ ق.ظ

پنجمین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی چهارشنبه 94/8/20 در محل دفتر خانه پژوهش های دینی شفق برگزار شد.


در این جلسه آقای پایین محلی به بررسی مقالات ابتدایی  کتاب "رستاخیز جان" پرداخت.


رستاخیز جانعناوین نوشته های مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از:


1- ادبیات آزاد یا متعهد؟

2- رُمان و انقلاب اسلامیدانلود صوت جلسه پنجم


 • شفق

چهارمین جلسه دور جدید سیرمطالعاتی شهید آوینی

شفق | پنجشنبه, ۷ آبان ۱۳۹۴، ۰۹:۵۵ ق.ظ

چهارمین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی چهارشنبه 94/8/6 در محل دفتر خانه پژوهش های دینی شفق برگزار شد.


در این جلسه آقای پایین محلی ابتدا مروری بر مقالات جلسه قبل داشتند و سپس به بررسی چهار مقاله ی پایانی کتاب "آغازی بر یک پایان" ، مجموعه مقالات شهید آوینی پرداخت.


عناوین چهار نوشته مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از:


14- نظم نوین جهانی و راه فطرت
15- دولت پایدار حق فرا می رسد
16- آغازی بر یک پایان
17- تجدید و تجدد


دانلود صوت جلسه چهار • شفق

سومین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی

شفق | پنجشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۴، ۰۲:۰۳ ب.ظ

سومین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی چهارشنبه 94/7/15 در محل دفتر خانه پژوهش های دینی شفق برگزار شد.


در این جلسه آقای پایین محلی ابتدا مروری بر مقالات جلسه قبل داشتند و سپس به بررسی نوشته های دهم تا سیزدهم کتاب "آغازی بر یک پایان" ، مجموعه مقالات شهید آوینی پرداخت.


عناوین چهار نوشته مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از:


10-  بنیان سفسطه بر باد است

11- صلیبی از خون سرخ

12- ارتش متحد اسلامی

13- ایمان منجی جهان فرداست


دانلود صوت جلسه سوم

 • شفق

دومین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی

شفق | پنجشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶ ق.ظ

دومین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی چهارشنبه 94/7/8 در محل دفتر خانه پژوهش های دینی شفق برگزار شد.


در این جلسه آقای پایین محلی ابتدا مروری بر مقالات جلسه قبل داشتند و سپس به بررسی نوشته های ششم تا نهم کتاب "آغازی بر یک پایان" ، مجموعه مقالات شهید آوینی پرداخت.

عناوین چهار نوشته مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از:


6-  در برابر فرهنگ واحد جهانی

7- پروسترویکای اسلامی وجود ندارد

8- وفاق اجتماعی

9- اسلامیت یا جمهوریت؟


دانلود صوت جلسه دوم

 • شفق

اولین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی

شفق | پنجشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸ ق.ظ

اولین جلسه دور جدید سیر مطالعاتی شهید آوینی دیروز، چهارشنبه 94/6/25 در محل دفتر خانه پژوهش های دینی شفق برگزار شد.


در این جلسه آقای حسین پایین محلی به بررسی پنج نوشته اول کتاب "آغازی بر یک پایان" ، مجموعه مقالات شهید آوینی پرداخت.


عناوین پنج نوشته اول مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از:


1-  داغ بی تسلی

2- مبشر صبح

3- امام(ره) و حیات باطنی انسان

4- دهه ی شصت و امام خمینی(ره)

5- گرداب شیطان


دانلود صوت جلسه اول


 • شفق

آغاز سیر مطالعاتی شهید آوینی

شفق | شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۳۹ ب.ظ


دور جدید سیرمطالعاتی کتب شهیدآوینی 

روزهایچهارشنبه ساعت 18 

در محل خانه پژوهش های دینی شفق 

با حضور علاقه مندان برگزار می شود.سیر مطالعاتی نسیم حیات با توجه به ضرورت مطالعه هدفمند و همچنین درک اندیشه های صحیح شهید آوینی که ضرورت جامعه امروز است برگزار می گردد. • شفق

کارگاه آموزشی انقلاب اسلامی و جریان روشنفکری

شفق | سه شنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۲، ۰۹:۰۱ ق.ظ

16-8-92


کارگاه آموزشی طرح مطالعاتی نسیم حیات با حضور حجت الاسلام محسنی در دفتر موسسه برگزار شد.

اعضای گروه مطالعاتی, پس از مطالعه مقالاتی از کتاب های "آغازی بر یک پایان" و "حلزون های خانه به دوش" به بیان دیدگاه ها و پرسش های خود در این خصوص پرداختند.

این کارگاه ها، پس از مطالعه بخشی از آثار شهید آوینی و به منظور پاسخگویی به سوالات پیش آمده با حضور استاد محسنی از قم برگزار می گردد.

 • شفق

کارگاه "نسیم حیات"

شفق | سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۲، ۰۳:۰۸ ب.ظ

نسیم حیات

سومین کارگاه آموزشی طرح مطالعاتی "نسیم حیات" با حضور حجت الاسلام و المسلمین محسنی در دفتر "خانه پژوهش های دینی شفق" برگزار شد.

شرکت کنندگان در این طرح، پس از مطالعه کتاب "توسعه و مبانی تمدن غرب" و آشنایی با دیدگاه های سید شهیدان اهل قلم، مرتضی آوینی، با حضور در کارگاه، به بیان دیدگاه ها و طرح سؤالات خود در این خصوص پرداختند.


 • شفق

شرکت در طرح مطالعاتی نسیم حیات

شفق | جمعه, ۲۱ تیر ۱۳۹۲، ۰۷:۲۶ ب.ظ

علاقه‌مندان به شرکت در طرح مطالعاتی "نسیم حیات" می توانند با ارسال نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود از طریق پیام خصوصی در این صفحه و یا ارسال ایمیل به آدرس shafagh89@chmail.ir در این طرح شرکت نمایند.اطلاعات بیشتر در صفحه "نسیم حیات" • شفق